ULAŞIM,KONAKLAMA VE GEZİ PROGRAMI

Ulaşım, Konaklama ve Gezi Programı

ULAŞIM

Sempozyumun yapılacağı yere en yakın havalimanı olan Mardin Havaalanı yaklaşık 22 km uzaklıktadır. Mardin Havalimanına gidiş ve gelişlerde Havaş otobüslerinden yararlanılabilir.

Karayoluyla ulaşım sağlayacak katılımcılarımız için, sempozyumumuzun icra edileceği yer olan Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Mardin Artuklu Üniversitesi Kampusü’ne 6 km mesafededir.

Tüm ulaşım süreçleri, sempozyum katılımcılarının kendileri tarafından organize edilecek olup, öğle ve akşam yemekleri için yapılacak şehiriçi ulaşımlar organizasyon heyeti tarafından ayarlanacaktır.

 

KONAKLAMA

Sempozyum katılımcıları, konaklama işlemlerini kendileri yürütecek olup, sempozyum mahalline uygun konumda bulunan otellerden bazıları, aşağıda katılımcıların bilgilerine arz olunmuştur.

Bölgede otel dışında pansiyon, apart vb. konaklama modellerine ulaşmak da mümkün olup, katılımcılarımız uygun gördükleri konaklama modellerini tercih edebilirler.

Mardin Artuklu Öğretmenevi, MARDİN ili 13 Mart Mahallesi 11. Sokak No:7 Artuklu Mardin. Şehir merkezinde yer alan Mardin Artuklu Öğretmenevi şehirler arası otobüs terminaline 1 km, hava alanına 15 km uzaklıkta, Mardin Kalesi’nin batısında Yenişehir semtinde hizmet vermektedir.  Mardin Artuklu Öğretmenevi, Mardin Artuklu Üniversitesine 2.8 km uzaklıktadır.

Mardin Polis Evi: Yenişehir Mah. Kızıltepe Kavşağı Artuklu / Mardin. Polis evinin havaalanına uzaklığı 14.8 km, Mardin Artuklu Üniversitesine 1.9 km uzaklıktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Tesisleri ve Uygulama Oteli: 1. Cadde Üçyol Kavşağı Mevkii No:148/B Artuklu/MARDİN. Mardin şehir merkezine yürüme mesafesindedir. Otobüs terminaline uzaklığı 3 km, havaalanına uzaklığı 18km, Mardin Artuklu Üniversitesine uzaklığı 5 kmdir.

Karayolları Misafirhanesi: Çağlar, Diyarbakır Yolu,Artuklu/Mardin. Mardin Artuklu Üniversitesine uzaklığı 3kmdir.

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Misafirhanesi 13 Mart Mahallesi, Emniyet caddesi  47200 Artuklu / Mardin. Mardin Artuklu Üniversitesine uzaklığı 9.3 kmdir. Telefon: +90 482 212 11 99

 

 İl Sağlık Müdürlüğü Misafirhanesi : Mardin Valiliği Arkası 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Verem Savaş Dispanseri bitişiği   ARTUKLU/MARDİN. Mardin Artuklu Üniversitesine uzaklığı 10kmdir. Tel : +90 482 212 77 03

Alternatifler:

Erdoba Elegance Hotel : Midyat Yolu Üzeri Ömerli Cad 3.Km, 47060 Artuklu/Mardin. Tel: (0482) 212 15 00

Yay Grand Hotel: Nur Mahallesi Toki Karşısı, Diyarbakır Mardin Yolu, 47200 Merkez/Mardin. Tel: (0482) 212 57 77

Reyhani Kasrı Hotel Mardin:  Teker, 1. Cadde, 47000 Mardin/Mardin Merkez/Mardin. Tel: (0482) 212 13 33

 

YEMEK

İki gün boyunca devam edecek olan sempozyumda 06 ve 07 Kasım tarihlerinde öğle ve akşam yemekleri sempozyum organizasyon heyetimiz tarafından organize ve ikram edilecektir. İki gün boyunca ikram edilecek yemekler ve kahve arası ikramları sempozyum katılım ücretine dahildir.

GEZİ

Mardin Midyat eşiğinin güney yamaçları üzerinde, Yukarı Dicle havzasını el-Cezîre ovasına bağlayan en elverişli geçit yerinde, İran ve Azerbaycan ve Anadolu’dan gelip Suriye ve el-Cezîre ve Irak’a giden kadîm yollara hâkim bir konumda, denizden 1000-1100 m. yükseklikte bir sırt üzerinde kurulmuştur. Şehrin 100 m. kadar yukarısında heybetli kalesi bulunur.

Şehrin ne zaman ve nasıl kurulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Mardin adı Süryânîce kaynaklarda Marde, Arapça kaynaklarda Mâridîn şeklinde kaydedilir. Bu isimlendirmenin menşei hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. Modern araştırmacılar Mardin kelimesinin savaşçı bir kavim olan Mardeler’le ilgili olduğunu, Mardeler’in İran hükümdarlarından Erdeşîr (226-240) tarafından buraya yerleştirildiğini zikreder. Şehrin adının Merdin olarak halk arasında şöhret bulduğu ve “kaleler” anlamına geldiği de öne sürülen görüşler arasındadır. Bu adın, şehrin tabii savunma yeri olma ve gözetleme faaliyetlerini yapmaya uygun bulunma özellikleriyle ilgili olması muhtemeldir. Ticarî ve askerî bakımdan önemli bir konuma sahip olmasına rağmen Mardin şehrinin adına İlkçağ kaynaklarında rastlanmamaktadır. Mardin adı ilk defa milâttan sonra IV. yüzyıl Roma tarihçilerinden Ammianus Marcellinus’ta geçmektedir.

İslâmiyet’in bölgeye yayılışına kadar olan dönemde Mardin ikinci derecede bir kale konumunda kalmıştır. Roma İmparatorluğu’nun ve ardından Doğu Roma’nın Sâsânîler’le olan mücadelesi sırasında askerî bakımdan önem kazanan şehir, 19 (640) yılında Hz. Ömer’in kumandanlarından İyâz b. Ganm tarafından barış yoluyla alındı. X. yüzyıldan itibaren el-Cezîre’nin önemli şehirleri arasında yer aldı. XII. yüzyıl boyunca Diyarbekir’in siyasî, sosyal ve ekonomik merkezi haline geldi. Bu durum XIII ve XIV. yüzyıllarda da aynı şekilde sürdü.

Mardin Kalesi

  1. yüzyılda Hamdaniler tarafından inşa edilen kale, 1 km. uzunluğunda, 30-150 m. genişliğindedir. Kalede çok sayıda tarihi yapı bulunmaktadır. Mardin’e hâkim bir manzaraya sahip kalenin bir başka özelliği de, doğal kaya üzerine çok az eklentilerle müstahkem bir hale getirilmiş olmasıdır.

Fafih Kalesi

Ömerli’nin 8 km. güneydoğusunda, Beşikkaya köyü yakınındadır. Kalenin bulunduğu yer aynı zamanda eski bir yerleşim bölgesidir.

Zinciriye Medresesi

Medrese Mahallesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. 1385 yılında Melik Necmeddin İsa tarafından yaptırılmıştır. “Sultan İsa Medresesi” adı ile de tanınır. Timur ve ordusuyla mücadele etmiş olan Melik İsa bir süre bu medresede hapsedilmiştir. Girişindeki taş işlemeler ve dilimli kubbeleriyle dikkat çeken medrese iki avlulu ve iki katlı olup, avluların dışında kalan mekanlar iyice yayılmıştır. Medresede Sultan İsa Türbesi ve birçok eski kitabe mevcuttur. Medrese aynı zamanda rasathane olarak kullanılması dolayısıyla yüksekte kurulmuştur.

Kasımiye Medresesi

Mardin kentinin güneybatısındaki tepelerin altında yer alan yapının inşasında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapının mimari tarzından, Artuklu devrinde yapımına başlandığı ve Akkoyunlular döneminde tamamlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu anıtsal yapının Mardin’deki Artuklu devrinin son eserlerinden birisi olduğunu söylemek mümkündür. İki teras üzerine iki katlı olarak inşa edilmiş medrese, cami ve türbe ile birlikte külliye şeklindedir.

Mor Behnam (Kırklar) Kilisesi

  1. yüzyılda yapılmıştır. Şar Mahallesi’ndedir. Kilise üç giriş kapısı, ince taş işçiliğine sahip mihrapları, dört yüz yıllık ahşap mihrap kapıları, 1500 yıllık kök boyası baskılı perdeleri, geniş avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlenmiş taş oymacılığı örneklerinin yer aldığı divan ile dikkat çekmektedir. Bugün Mardin Metropolitlik Kilisesi’dir.

Meryemana Kilisesi ve Patrikhanesi

1860 yılında yaptırılan kilise, akustik bir ses düzenine sahiptir. Kilisede, patriğin oturma yeri ve vaaz yeri ahşap el işçiliği ile süslenmiş olup, zarif bir görünüm sergilemektedir.