Türkiye İmam Hatipliler Vakfı tarafından 2013 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmeye devam edilen “Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu” serimiz, altıncı yılından itibaren “Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu” ismiyle devam edecektir.
“Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik”
22-23 MAYIS 2021
“Olağandışı Dönemlerde
Ahlak ve Vicdan Ekseninde
Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik”

Sempozyum Hakkında

Tabiatta ve insan yaşamında olağan dönemler kadar olağandışı dönemlerin varlığı, doğa bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve spor bilimleri tarafından araştırılmakta ve değerlendirilmektedir. Tabiatın geniş kapsamlı bir varlığını sürdürme stratejisi bulunduğu gibi insanlığın da tarihsel kapsamda kendi türsel varlığını sürdürmekle ilgili geliştirdiği stratejiler ve çözümler bulunmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca farklı çağ ve dönemlerde doğal felaketler, salgın hastalıklar ve ekonomik rekabet temelli savaşlar yaşanmış ve insanlık bunları doğru yönetecek yolları bulmaya çalışmıştır. Tüm dünyada 2020 yılı Covid-19 virüsünün insanı biyolojik, toplumsal ve psikolojik olarak tehdit ettiği ve onun bireysel ve sosyal yaşam alanını büyük bir bilinmeze ittiği olağandışı bir yıl olarak deneyimlenmiştir. Böyle zamanlarda ve insanı endişe, tereddüt ve korkuya sevk eden benzer başka zamanlarda onun türsel devamlılığı için birtakım felsefi, teolojik, sosyolojik, antropolojik, psikolojik, politik, ekonomik, hukuki, iletişimsel, teknolojik, ekolojik, etik vb. yeni analizlere ve çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Devamını Oku

Ana Başlıklar

 • Gelenek, Modernizm ve İnsan
 • Değişen Hakikat Arayışları ve “Yeni İnsan”
 • Geleceğin İnsanı, Biyoetik ve Nöroteoloji
 • Transhümanizm ve Ölüm Bilinci
 • Süreklilik mi, Sürdürülebilirlik mi?
 • Ahlakın Sürdürülebilirliği
 • Değişen Dünya ve Dinî Anlayışların Dönüşümü
 • Yabancılaşma, Ahlak ve Vicdan
 • Kaos, Kriz ve Değişim
 • Salgın Toplumunda Değişen Değerler
 • Salgın Toplumu, İnsan ve Küresel Dünyanın Yeni Semptomları
 • İslam Tarihinde Olağanüstü Dönemler
 • İslam Tarihinde Vuku Bulan Doğal Afetler, Salgınlar, Kıtlıklar ve Buna Karşı Müslümanların Tutumu
 • İslam Dünyasına Yönelik İşgal Girişimleri (Haçlı Seferleri, Moğol İstilası) Karşısında Müslümanların Ahlaki ve Vicdanı Tavrı
Devamını Oku

Sempozyum Kayıt

Sempozyum serimizin altıncısı, küresel ölçekte devam eden salgın dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecektir.

Kayıt İçin Tıklayınız

SEMPOZYUM YERİ

Sempozyum serimizin altıncısı,

küresel ölçekte devam eden

salgın dolayısıyla

online olarak gerçekleştirilecektir.

timavsempozyum@gmail.com

PAYDAŞ KURUMLAR