HAKKIMIZDA

TİMAV

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın kısaltılmış adıdır. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, 1994 yılında Konya’da kurulurken, sadece belli bölge ve şehirlerde değil, tüm Türkiye çapında bu isin sahip ve hizmetkârlığını üstlenmek ve diğer tüm hayırlı hizmetlere imkânları ölçüsünde destek olmakla birlikte, öncelikle ve özellikle mesaisinin büyük bölümünü sadece imam hatipler meselesine hasretmeyi gaye edinmiştir. İsim olarak da bu camianın adını başlık yaparak ortaya çıkmış ve çok geniş ve uzun süren istişareler sonucu kurulmuştur.

Burada altını çizerek sunu özellikle belirtelim ki; TIMAV, hiçbir vakıf ve derneğin alternatifi değil, tam aksine bu yolda mesai sarf eden tüm kuruluşlarımızla her an is birliği ve dayanışmaya hazır bir otağ durumundadır. İmam Hatip mezunları, mensupları ve muhiplerinin birbiriyle tanışması, kaynaşması, dayanışması ve ayni konularda ayni sesi ve düşünceyi dile getirmesini sağlamak, yegane amacımızdır.

http://www.timav.com.tr

İLHAM

TİMAV, okumak anlamaktır ve anlamlandırmaktır düşüncesiyle yine, yeniden ve birlikte okumak için, ilim ve hikmet arayanları İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi’nde bir araya getirme kararı aldı. Bu karar gereği üniversite öğrencileri için ilki 2011 yılında yapılan kurslarımızda İnsan ve Medeniyet Okumaları, Din ve Eğitim Okumaları, İlahiyat Okumaları başlıkları altında düzenli seminerler tertip edilmiş ve alanında uzman akademisyen ve eğitimcilerimiz müfredat dışı konularda öğrencilerimiz için dersler vermiştir.

Bu derslerde özellikle dikkat edilen nokta, yarının dünyasını inşa edecek gençlerimizin hayattan kopmadan akademik bilgi ile donatılması, teorik ve pratik bilgilerin her iki alanda ihmal edilmeden öğrencilerimizle paylaşılmasıdır.

http://www.ilham.gen.tr/

 

ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VE İNSAN SEMPOZYUMU

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı olarak vakfımızın ana çalışma alanları arasında bulunan din eğitimi ve dini araştırmalar alanlarında niteliğin artırılması, ilmî çalışmalara destek olunması ve bilimsel çalışmalar ortaya koymak maksadıyla gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu” serimiz, altıncı yılından itibaren “Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu” ismiyle devam edecektir.

TİMAV olarak üzerinde hususiyetle durduğumuz, organizasyonlarını hassasiyetle yürüttüğümüz, insanlığın bilimsel ve kültürel mirasının sürekliliği adına önemsediğimiz ve bugüne kadar onlarca ülkeden yüzlerce akademisyenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz sempozyumuzun geçmiş yıllara ait detayları aşağıda verilmiştir:

1. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya/Türkiye 2013.

2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Saraybosna/Bosna Hersek 2016.
“Sivil Toplum Kuruluşlarının Barışın Tesisindeki Rolü”

3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Sevilla/İspanya 2017.
“Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü”

4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Çimkent/Kazakistan 2018.
“Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din”

5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Mardin/Türkiye 2019.
“Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar”

6. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu, Online 2021.
“Olağandışı Dönemlerde Ahlak ve Vicdan Ekseninde Değişim, Süreklilik ve Sürdürülebilirlik”

7. Uluslararası Dini Araştırmalar Ve İnsan Sempozyumu, Konya/Türkiye 2022
İnsanı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

http:/udakb.timav.com.tr