TEBLİĞ KURALLARI

Bildiri metni en az 4.000, en fazla 7.000 kelime olmalıdır.

Referanslar: referanslar İSNAD atıf sistemine göre verilmelidir.

Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır. ( Örnekler aşağıda sunulmuştur.)

Daha önceden hazırladığınız ve gönderdiğiniz metninizin içeriğinde bir değişiklik gerekmiyorsa, sadece belirtilen bildiri formatı doğrultusunda (dipnotlar ve kaynakça gösterimi vb.) değişiklikleri yaparak gönderiniz.Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır.

Tebliğler İSNAD atıf sistemine göre yazılmalıdır. Detaylı bilgi için: https://www.isnadsistemi.org/”

“Katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla bir Word belgesi hazırlanmıştır. Katılımcıların bu şablona göre tebliğlerini yazmaları rica olunur.

ŞABLON