AMAÇ VE KAPSAM

8. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu

AHLAKİ GELİŞİM SÜRECİNDE ANNE BABA ÇOCUK ETKİLEŞİMİ: MODELDEN OĞRENME

Değerli Akademisyenler, Eğitimciler ve Saygıdeğer Katılımcılar,

Toplumların temel yapı taşı olan aile, bireylerin değerlerini ve ahlaki kabullerini şekillendirmekte kritik bir rol oynamaktadır. Aile içerisindeki etkileşimler, bireylerin karakter gelişimi ve toplumsal ahlaki değerlerin öğrenilmesi üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu bağlamda, “Aile Temelli Ahlak Eğitimi: Ahlak Eğitiminde Model Olma” başlıklı sempozyumu düzenlemekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu sempozyum, ailelerin çocuklara ahlaki değerleri öğretmekte nasıl model olduklarını ve bu model davranışların toplumsal etkilerini sistematik bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.

Tarih: 23-24 Aralık 2023

Yer: Sempozyum Konya’da yüz yüze olarak ve ihtiyaç duyulması halinde online oturumlar tertip edilerek yapılacaktır.

Ahlaki değerler, bireylerin etik ve sosyal sorumlulukları anlamaları ve toplumsal düzen içerisinde yer almaları açısından temel öneme sahiptir. Etik ve ahlaki değerler bireylerin davranışlarını, ilişkilerini ve toplumsal sorumluluklarını şekillendiren temel taşlardır. Ahlak eğitimi, bu değerlerin bireylere aktarılmasının ana araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Aile, ahlak eğitiminin başladığı ilk kurum olmasının yanı sıra bu değerlerin nasıl modellenileceğinin de gözlenebilmesi bakımından ahlak eğitiminde özel bir öneme sahiptir. Bu sempozyum, ahlak eğitiminde model olmanın nasıl anlaşılacağını, neden önemli olduğunu ve toplumsal düzeydeki etkilerini tüm yönleriyle araştırmanın yanı sıra, ahlak eğitiminde ailelerin model davranışlarının nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini ve bu model davranışların toplumsal düzeydeki etkilerini de ele alacaktır.

Toplumsal değerlerin inşasında ailenin oynadığı kritik rol, yüzyıllardır süregelen bir gerçektir. Ahlaki değerleri öğrenme sürecinde, gerçek yaşam örneklerinin ve olayların nasıl ele alındığı büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçte ailelerin tepkileri, çocukların değerleri anlamaları ve içselleştirmeleri konusunda belirleyici bir faktördür. Çocuklara etik değerleri öğretmek ve onları ahlaki ilkeleri kazandırmak, toplumumuzun geleceğini şekillendiren en temel görevlerden biridir. Bu görevde, anne ve babalara çocukların değerleri anlamalarını, içselleştirmelerini ve yaşamlarında uygulamalarını sağlama noktasında büyük sorumluluklar düşmektedir. Sempozyumumuz, ailelerin ahlaki değerleri nasıl aktardığını, çocukların karakter gelişiminde nasıl etkili olduğunu ve geleceğin bireylerine nasıl evrensel değerler kazandırıldığını ele alacaktır.

Sempozyumda, ahlaki değerlerin günlük hayatımıza nasıl yansıdığını ve anne-baba rollerinin bu süreçteki etkisini derinlemesine incelenecektir. Katılımcılarımıza, ahlaki değerlerin nasıl öğretildiği, örnek davranışlarla nasıl model alındığı, zor durumlarla nasıl başa çıkıldığı ve çocuklara nasıl örnekler sunulduğu konusunda geniş bir bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz.

“Model olma” vurgusu ile ailelerin çocuklara ahlaki değerleri nasıl model gösterdiklerini ve bu örnek davranışların çocukların değerleri öğrenme süreçlerine nasıl katkı sağladığını incelemek amaçlanmıştır. Model davranışların etkisi, ailelerin kendi ahlaki tutum ve davranışları ile çocukların davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde ailelerin dijital medya kullanımı sırasında sergilediği model davranışların etkisi ve teknolojinin ahlaki değerler üzerindeki etkileri de incelenmek istenen konular arasındadır. Teknolojinin çocukların ahlaki değerleri üzerindeki etkisi, ailelerin bu etkilerle nasıl başa çıktığı ve çocukların dijital dünyada nasıl ahlaki değerlerle donatılması gerektiği tartışılacaktır.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi aile ve eğitim konuları ile ilgilenen politika yapıcılara ahlak eğitiminde anne baba rolüne daha fazla dikkat çekmeleri konusunda bir öneri getirmek sempozyumumuzun amaçları arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde var olan yetişkin kuran kursları esasında bu amaca hizmet etmesi en uygun yerler arasında görünmektedir. Buralarda yapılan anne eğitimi, ailenin eğitimi olarak görülebilir. Bu amaçla hazırlanacak olan müfredat ile direk aileye ahlak eğitimindeki rolü hatırlatılabilir ve ailede ahlak eğitimi konusunda anneler yetkin hale getirilebilir. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan halk eğitim merkezlerinde açılacak anne ve babayı ahlak eğitiminde yetkinleştirme amaçlı kurslar, ahlak eğitimin ailede daha bilinçli bir şekilde verilmesini sağlayabilir.

Sempozyumumuz, alanında uzman konuşmacıların akademik sunumları ve katılımcıların deneyim paylaşımlarıyla aile temelli ahlak eğitiminde model olmanın önemini ve toplumsal etkilerini derinlemesine ele almayı hedeflemektedir. Eğitimciler, psikologlar, akademisyenler, anne babalar ve toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunan tüm ilgilenenleri bu değerli konuda bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Siz de ahlaki değerlerin çocuklara nasıl aktarılabileceğini, ailelerin nasıl model davranışlar sergileyebileceğini ve bu davranışların toplumsal düzeydeki etkilerini daha yakından keşfetmek, akademik perspektifleri paylaşmak ve yeni görüşler edinmek isterseniz, sempozyumumuza katılımınızı bekliyoruz. Detaylı bilgi ve kayıt için lütfen https://udakb.timav.com.tr/tr/anasayfa/ adresini ziyaret edebilirsiniz.