ÖZET KURALLARI

Sözlü bildiriler yapılmakta olan veya yapılmış bir bilimsel çalışmanın amacını ve sonuçlarını içermelidir. Derleme şeklinde olmamalıdır.

Sözlü ve poster bildiri özetleri (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde) ‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde Türkçe, Arapça veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Özetler, konu başlığı, alt tire ve sunumu yapacak katılımcının ad-soyadı (küçük harf ile) dosya adı olarak verilerek (Örn; dinvesanat_varolbulut) kaydedilmelidir. Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır

Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:

  1. Bildiri adı
  2. Yazar adı –ünvanla birlikte-
  3. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-
  4. İletişim bilgileri (yazışma adresi, tel, fax, e-mail)

Tebliğler İSNAD atıf sistemine göre yazılmalıdır. Detaylı bilgi için: https://www.isnadsistemi.org/

Katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla bir Word belgesi hazırlanmıştır. Katılımcıların bu şablona göre tebliğlerini yazmaları rica olunur.

ŞABLON