ÖZET KURALLARI

Sözlü bildiriler yapılmakta olan veya yapılmış bir bilimsel çalışmanın amacını ve sonuçlarını içermelidir. Derleme şeklinde olmamalıdır.
Sözlü ve poster bildiri özetleri (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde) ‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde Türkçe, İspanyolca veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Özetler, konu başlığı, alt tire ve sunumu yapacak katılımcının ad-soyadı (küçük harf ile) dosya adı olarak verilerek (Örn; dinvesanat_varolbulut) kaydedilmelidir. Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır
Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:

a. Bildiri adı
b. Yazar adı –ünvanla birlikte-
c. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-
d. İletişim bilgileri (yazışma adresi, tel, fax, e-mail)

*Gönderilen tebliğler, en az iki hakemin onayıyla sempozyuma kabul edilir.

Tebliğ Özeti Kuralları

Sözlü Bildiri Kuralları

Poster Bildiri Kuralları

Sayfa boyutu A4 (29,7 x 21,0 cm)
Kenar boşlukları Üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sol 3,0 cm, sağ 2,5 cm
Yazı karakteri Times New Roman
Satır aralığı Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır
Başlık Ortalanmış, tek satır aralığında, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalıdır. Tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık en fazla 2 satır olmalıdır.
Yazar(lar) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı kısaltmasız olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın ad-soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik ünvan belirtilmelidir.
Adres(ler) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, …) ile açıkça belirtilmelidir. İl isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Adreslerin sonunda ‘Türkiye’ ilave edilmesine gerek yoktur. Sadece yazışma otörünün e-mail adresi belirtilmelidir.
Başlıklar Başlıklar ‘Amaç’‘Materyal ve/veya Yöntemler’‘Bulgular’‘Sonuç ve Tartışma’ ile ‘Anahtar Kelimeler’ olmak üzere 5 bölümden oluşmalıdır. Alt başlıklar içermemelidir. En fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. ‘Teşekkürler’ bölümü isteğe bağlı ve 3 satırı geçmemelidir. ‘Kaynaklar’ başlığı yer almamalıdır. Başlıklar 10 punto ve koyu yazılmalıdır.
Ana metin İki yana dayalı, tek satır aralığında, 10 punto olarak yazılmalıdır. Metinde tablo ve şekil olmamalıdır. ‘Materyal ve Yöntemler’, bölümü ‘Bulgular’ bölümünden daha uzun olmamalıdır.
Karakter sayısı Metinin tamamında kelime sayısı 500’ü geçmemelidir.

Sözlü bildiriler yapılmış bir bilimsel çalışmanın amacını ve sonuçlarını içermelidir. Derleme şeklinde olmamalıdır.
Her bir bildiri için ayrılmış olan süre toplam 20 dakikadır. Sunumlarda bu süre aşılmamalıdır. Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.

Poster içerikleri yapılmakta olan veya yapılmış bir bilimsel çalışmanın amacını ve sonuçlarını içermelidir. Derleme şeklinde olmamalıdır.
Özet yazım kurallarına göre hazırlanmış poster özetleri ayrıca gönderilmelidir.
Posterler 60cm X 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey-Portraid).
Poster başlığı tümü büyük harflerle 60 punto ve kalın yazı tipi ile sağdan ve soldan ortalanmış olmalıdır.
Başlığın hemen altında yazar(lar)ın adı yalnızca ilk harfler büyük siyah ve kalın yazı tipi ile sağdan ve soldan ortalanmış yazılmalıdır.
Bir satır altta Üniversite, fakülte ve bölüm adı 20 punto yazı tipi ile sağdan ve soldan ortalanmış olarak yazılmalıdır.
Poster metni, çalışmanın amacı ile başlamalıdır.
Poster metni içerisinde şekiller, grafikler ve resimler yer alabilir.
Poster metni içerisinde kullanılabilecek en küçük yazı boyutu (kaynaklar bölümü dışında) 20 punto olmalıdır.
Tüm posterler Arial veya Times New Roman yazı tipi ve açık zemin renkleri okuma kolaylığı açısından tercih edilmelidir.
Çıktıyı sunum sahipleri tarafından getirilecektir.