HAKKIMIZDA

TİMAV
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın kısaltılmış adıdır. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, 1994 yılında Konya’da kurulurken, sadece belli bölge ve şehirlerde değil, tüm Türkiye çapında bu isin sahip ve hizmetkârlığını üstlenmek ve diğer tüm hayırlı hizmetlere imkânları ölçüsünde destek olmakla birlikte, öncelikle ve özellikle mesaisinin büyük bölümünü sadece imam hatipler meselesine hasretmeyi gaye edinmiştir. İsim olarak da bu camianın adını başlık yaparak ortaya çıkmış ve çok geniş ve uzun süren istişareler sonucu kurulmuştur.

Burada altını çizerek sunu özellikle belirtelim ki; TIMAV, hiçbir vakıf ve derneğin alternatifi değil, tam aksine bu yolda mesai sarf eden tüm kuruluşlarımızla her an is birliği ve dayanışmaya hazır bir otağ durumundadır. İmam Hatip mezunları, mensupları ve muhiplerinin birbiriyle tanışması, kaynaşması, dayanışması ve ayni konularda ayni sesi ve düşünceyi dile getirmesini sağlamak, yegane amacımızdır.

http://www.timav.com.tr

İLHAM
TİMAV, okumak anlamaktır ve anlamlandırmaktır düşüncesiyle yine, yeniden ve birlikte okumak için, ilim ve hikmet arayanları İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi’nde bir araya getirme kararı aldı. Bu karar gereği üniversite öğrencileri için ilki 2011 yılında yapılan kurslarımızda İnsan ve Medeniyet Okumaları, Din ve Eğitim Okumaları, İlahiyat Okumaları başlıkları altında düzenli seminerler tertip edilmiş ve alanında uzman akademisyen ve eğitimcilerimiz müfredat dışı konularda öğrencilerimiz için dersler vermiştir.

Bu derslerde özellikle dikkat edilen nokta, yarının dünyasını inşa edecek gençlerimizin hayattan kopmadan akademik bilgi ile donatılması, teorik ve pratik bilgilerin her iki alanda ihmal edilmeden öğrencilerimizle paylaşılmasıdır.

http://www.ilham.gen.tr/