5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

“Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar”
06 - 07 KASIM 2019
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN - TÜRKİYE

5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

“Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar”
06 - 07 KASIM 2019
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN - TÜRKİYE

5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

“Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar”
06 - 07 KASIM 2019
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN - TÜRKİYE

5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

“Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar”
06 - 07 KASIM 2019
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARDİN - TÜRKİYE

Sempozyum Hakkında

En küçük toplumsal birliktelik ve örgütlenme olan aileden, şehir ve devlete, şehir ve devletten küresel mevcudiyete, her aşama ve toplumsal koşulda bireyin ait olduğu bütün içerisindeki konumu önemlidir. Özellikle son dönemlerde, hızlı küreselleşme ile birlikte toplum ve birey arasındaki ilişkiler, kırılmalar, mecburiyetler, ayrılıklar ve iş bölümü; disiplinlerarası bilimsel merakın odağı haline gelmiştir. On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmış ve gelişmiş felsefi ve sosyal bilimsel doktrinlerin ve yirminci yüzyıl düşüncelerinin bütünü özellikle toplum ve birey arasındaki ilişkileri anlamaya adanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın her yerinde yoğun bir etkide bulunan liberal ekonomik ve hukuki modellerin en merkezi meselesi, toplum ile birey arasındaki ilişkilerin içeriğidir.

Devamını Oku

Ana Başlıklar

 • Farklılıklarla var olma
 • Toplumsalın baskısında bireyin çığlığı
 • Toplumun kuruluşunda ve devamlılığında farklılıklar ve ortak değerlerin rolü
 • Kimlik, aidiyet ve farklılıklar
 • Kimlik, beden, algı ve imaj
 • Semboller ve kimlikler
 • Ekstremizm
 • Benlik inşasında ortak değer
 • Farklılıkların yönetimi
 • Yeni günde değerlerin inşası
 • Kültürel doku ve değer farklılaşması
 • Değerlerin dışsallaşması, normlar ve birey
 • Ötekiyle yaşamak
Devamını Oku

Sempozyum Kayıt

İnsanlar arasında azalmış güvenin yeniden temin edilmesi ve bireyin toplumu sahiplenmesi için geliştirilebilecek öneriler, toplum-birey ikilemine dair akademik araştırma ve tartışmaların ortak hedefidir. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu’nun beşincisi “Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar” ana temasıyla 2019 yılında Mardin’de düzenlenecektir.

Kayıt İçin Tıklayınız

SEMPOZYUM YERİ

Mardin Artuklu Üniversitesi - MARDİN / TÜRKİYE
timavsempozyum@gmail.com

PAYDAŞ KURUMLAR