Top bar right text

4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

“Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din”
11 - 13 Nisan 2018
Ahmet Yesevi Üniversitesi
   Türkistan / Kazakistan

4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

“Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din”
TEBLİĞ ÖZETLERİ : 19 ŞUBAT 2018
ÖZETLERİN İLANI : 28 ŞUBAT 2018

Sempozyum Hakkında

İnsanlık tarihi, medeniyetlerin izleri üzerinde yürütülen bir inceleme alanıdır. Tarih, kültür, sanat, felsefe ve din de medeniyetin kadim bileşenleri arasında yer alır. Medeniyet bir taraftan kurucu bir unsur olarak Ademoğlu’nun varoluş hikayesini anlamlandırırken diğer taraftan tarih, kültür, sanat, felsefe ve din aracılığıyla insana, topluma, varlığa ilişkin perspektifimizi şekillendirip bir üsluba dönüştüren medeniyet inşasının da kurucu unsurları olagelmişlerdir. Her biri ait olduğu medeniyet müktesebatının kurucusu ve taşıyıcısı olan bu unsurlar, ortaya koyduğu değerler, normlar ve ritüellerin toplumsal formasyonların yeniden üretimi ve küresel barışın imkanına sağladığı katkının yanı sıra söz konusu barışın bireysel tasavvurlara ve toplumsal ilişkilere nasıl yansıdığı, tarihsel süreçte nasıl bir dönüşüme uğradığı, günümüz toplumlarının bu barışı nasıl algıladığı ve nerede durduğunun da şahitliğini üstlenmiştir.

Devamını Oku

Ana Başlıklar

 • Medeniyetin bileşenleri: Kavramlar, kuramlar
 • Doğu ve Batı medeniyetlerinde kurucu unsurlar
 • Medeniyetin inşasında dinin rolü
 • Medeniyetin inşasında felsefenin etkisi
 • Sanat ve medeniyet ilişkisi
 • Medeniyetlerin sürekliliğinde tarih bilinci
 • Kültürler, ilişkiler, etkileşimler ve medeniyet
 • Medeniyet tarihinde köşe taşları: Bilginler, filozoflar
 • Doğu ve batı medeniyetleri arasındaki etkileşim
 • Medeniyetler arası ittifaklar ve çatışmalar
 • Medeniyetlerin dönüşümde eğitim
 • Medeniyetlerin inşasında dil ve edebiyat
Devamını Oku

Sempozyum Kayıt

Sempozyum, dünya genelindeki dini araştırmalara ufuk vermek, Doğu-Batı medeniyetlerin tarihi, kültürel, sosyal, beşeri, felsefi ve dini temellerine dikkat çekmek ve medeniyetlerin beşik ve nirengi noktalarından Türkistan coğrafyasını yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için Kazakistan’da yapılacaktır.

Kayıt İçin Tıklayınız

SEMPOZYUM YERİ

Ahmet Yesevi Üniversitesi Çimkent Türkistan
Ayrıntılı Bilgi
timavsempozyum@gmail.com

PAYDAŞ KURUMLAR