شروط اوراق العمل

Sayfa boyutu A4 (29,7 x 21,0 cm)
Kenar boşlukları Üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sol 3,0 cm, sağ 2,5 cm
Yazı karakteri Times New Roman
Satır aralığı Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır
Başlık Ortalanmış, tek satır aralığında, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalıdır. Tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltma kullanılmamalıdır.
Yazar(lar) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı kısaltmasız olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın ad-soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik ünvan belirtilmelidir.
Başlıklar Alt başlıklar 11 punto ve koyu yazılmalıdır.
Ana metin İki yana dayalı, tek satır aralığında, 10 punto paragraf başı 1 cm olarak yazılmalıdır. Metinde tablo ve şekil olmamalıdır.
İngilizce özet Tüm bildiriler için metnin başında yayınlanmak üzere genişletilmiş (500 kelimelik) özet yazılmalıdır.

Bildiri metni en az 4.000, en fazla 7.000 kelime olmalıdır.

Referanslar: Referanslar için sayfa altında dipnot kullanılmamalı, dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır. Referanslar metin içerisinde parantez ile gösterilmelidir. (Örneği aşağıda sunulmuştur.)

Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır. ( Örnekler aşağıda sunulmuştur.)

Daha önceden hazırladığınız ve gönderdiğiniz metninizin içeriğinde bir değişiklik gerekmiyorsa, sadece belirtilen bildiri formatı doğrultusunda (dipnotlar ve kaynakça gösterimi vb.) değişiklikleri yaparak gönderiniz.Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır.

Örnekler

1. Metin İçi Referansların Gösterimi

1960 yılında oluşturulan ilk çevre eğitimi müfredatı, insanların içinde bulundukları çevrenin ve onun sorunlarının farkında olduklarında, çevrelerine karşı daha sorumluluk sahibi olacakları düşüncesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Lynch, 1998: 17).

(Not: Sayfa numarası tırnak içinde verilen doğrudan alıntılar dışında verilmesi zorunlu değildir. Yazarın tercihine bağlıdır.)

2. Kaynakça Gösterimi

(Büyük-küçük harflerin, nokta-virgülün nerelerde kullanıldığına, italik yazılma durumuna dikkat ediniz.) Bu yazım kuralları (APA) hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: (American_Psychological_Association_(APA)_Documentation_M.pdf)

Kitap:
Okumuşlar, M. (2002). Fıtrattan Dine Din Fıtrat Eğitim İlişkisi. Konya: Yediveren Kitap.
Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia: Ballière Tindall.
Dergi:
Cebeci, S. & Ünsal, B. (2006). Hafızlık eğitimi ve sorunları. Değerler Eğitimi Dergisi, 4(11), 27-52.
Esbeck, C. (1986).Fiveviews of church-state relations in contemporary American thought. BYU Law Review, (2), 371-376.

Edisyon Kitapta Bölüm:
Kaymakcan, R. (2007). Ahlâki bir değer olarak hoşgörü ve eğitimi. M. Uyanık & R. Kaymakcan (Editörler), Teorik ve pratik yönleriyle ahlâk (ss. 389-409) içinde. İstanbul: Dem Yayınları.
Bellah, R. (1970). Civil religion in America. In R. Bellah (Ed.), Beyond Belief: Essays on Religion in Post-Traditional World (s.513). New York: Harper&Row, , s.513.

Elektronik Kaynaklar:
Korukcu, A. (2011). İlahiyat fakültesi son sınıf öğrencilerinin yaygın din eğitimine bakışları, Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 57-97. Erişim: 22 Mart 2012, http://www.dem.org.tr/ded/21/ded21mak3.pdf
Thoma, N. (2005, August). Values education through thinking, feeling and doing. Social Educator, 23(2). Retrieved March 22 2012, from http://www.valueseducation.edu.au/verve/_resources/ve_acsa_paper.pdf