2. SALON / SALOON 2 – I. OTURUM – SESSION

22 May 2021
13:00 - 14:15
SALON / SALOON 2

2. SALON / SALOON 2 – I. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÖKALP

Doç. Dr. Muhammet ÖZDEMİR
Post-colonial Individualism in the Context of Peirce’s Philosophy:
An Essay Based on Hegel’s Term of “Objective Spirit” and Searle’s Term of “Intentionality”
Pierce’in Felsefesinde Post-Kolonyal Bireyselcilik:
Hegel’in “Nesnel Tin” ve Searle’nin “Kasıtlılık” Terimlerine Dayalı Bir Makale

Dr. Nasir BABA
Quranic Teachers’ Experience of Integration with Public Education in North West, Nigeria:
A Note on Methodology and Sources
Kuzey-Batı Nijerya’da Kuran Öğretmenlerinin Devlet Okullarına Entegrasyon Sürecindeki Deneyimleri:
Metodoloji ve Kaynaklar Üzerine Bir Çalışma

Prof. Dr. Sc. Olena PREDKO
Religious Security as a Factor in Countering the Coronavirus Pandemic in Ukraine
Ukrayna’da Koronavirüs Pandemisine Karşı Bir Faktör Olarak Dini Güvenlik