7. SALON / SALOON 7 – VI. OTURUM – SESSION

23 May 2021
12:00 - 13:15
SALON / SALOON 7

7. SALON / SALOON 7 – VI. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Erhan TECİM

Dr. Öğr. Üyesi Hakan HEMŞİNLİ
Ahlâkın Kaynağı Olarak Akıl: İbn Miskeveyh Örneği
Reason as a Source of Morality: The Case of Ibn Miskawayh

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDEM
Ahlakın Değişkenliği ve İnsan İradesinin Ahlaki Davranışlar Üzerindeki Etkisi
The Versatility of Morality and the Effect of Human Will on Moral Behaviors

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhan ÜNLÜSOY
Nıetzsche’nin İnsan, Doğa ve Değer Anlayışının Günümüz Dünyasına Yansımaları: Nıetzscheci Bir Yaklaşım
Reflections Of Nietzsche’s Understanding Of Human, Nature And Values On Today’s World: A Nietzschean Approach

Fatma Nur BAHADIR
Kaos, Kriz Ve Dönüşüm Döneminde Ahlakın Sürdürülebilirliği
The Sustainability of Morality During Chaos, Crisis and Transition