4. SALON / SALOON 4 – V. OTURUM – SESSION

23 May 2021
10:30 - 11:45
SALON / SALOON 4

4. SALON / SALOON 4 – V. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL

Doç. Dr. Hülya TERZİOĞLU
Özgür Olmak Kaderimiz
To be Free is Our Destiny

Araş. Gör. Dr. Betül İZMİRLİ
Geçmişten Bugüne Reaksiyoner Bir Hareket Olarak “Ârif Yabancılaşması”
From Past to Present: “Scholarly Alienation” as a Reactionary Movement

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇETİNEL
İslam’da Fakirlik ve Zenginlik Olgusunu Tüketim Çağında Yeniden Okumak
Rereading the Concepts of Poverty and Wealth in Islam in the Era of Consumption

Öğr. Görevlisi Saadet İDER
Ezber Bir “Mahremiyetten” Mutlak Bir “Aleniyete”
From a Memorized “Privacy” to an Absolute “Publicity