2. SALON / SALOON 2 – III. OTURUM – SESSION

22 May 2021
16:00 - 17:15
SALON / SALOON 2

2. SALON / SALOON 2 – III. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sami SAMANCI

Hafsa bint Mahmoud Abu Samhadana
العجمة و أثرها ف ي علاقة المسلم ال أع جمي بالقرآن.. الترك ي أنموذجا
Dilde Kural Hatası ve Arap Olmayan
Müslümanları Kuran’la İlişkisine Etkisi … Türk Birey Modeli

Dr. Öğr. Üyesi Eid fathi
دور العــــلماء ف ي مواجهة ال أوبئة وال أزمات ف ي مصر عصر سلاطين المماليك
Memluk Sultanları Dönem
Mısır’da Salgın Ve Krizlerin Üstesinden Gelmede Alimlerin Rolü

Dr. Fadel Yunus Hüseyin
المعضلات ال أخلاقية بين تأنيب الضمير والوازع الدين ي
Vicdan Azabı ve Dini Yaptırım Arasında Etik İkilemler

Azhar Afif Abu Abdurrasyid & Hamid Fahmi Jamaluddin
مفهوم اإلميان عند سعيد النرسي و أاثره عل ى املسلمن ي األوائل
Said Nursî’ye Göre İnanç Kavramı ve İlk Müslümanlar Üzerindeki Etkileri