1. SALON / SALOON 1 – IV. OTURUM – SESSION

22 May 2021
17:30 - 18:45
SALON / SALOON 1

1. SALON / SALOON 1 – IV. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Mevlüt UYANIK

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANIŞ
Natüralistik Açıdan Ahlak ve Normatiflik
Morality and Normativeity from a Naturalistic Perspective

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYA & Yusuf OKUMUŞ
Garaudy’e Göre Evrensel Ahlakın Temelleri
The Fundamentals of Universal Morality According to Garaudy

Doç. Dr. Mustafa EREN
Seküler Ahlakın İmkanı ve Felsefi Temelleri
The Possibility and Philosophic Foundations of Secular Morality

Dr. Şemsettin KARCI
Doğal Ahlak ve Evrensel Ahlakın İmkanı
The Possiblity of Natural and Universal Morality