1. SALON / SALOON 1 – III. OTURUM – SESSION

22 May 2021
16:00 - 17:15
SALON / SALOON 1

1. SALON / SALOON 1 – III. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

Professor David J. Goa
“Cilehane”: Shifts and Challenges to the Spiritual Life
“Çilehane”: Ruhani Yaşantının Değişim ve Zorlukları

Dr. Manotar Tampubolon
Law And Religion: Indonesian Tribal’s Religion Perspective
Yasa ve Din: Endonezya Kabilelerinin Din Algısı

Dr. Yevhen Kharkovshchenko
Religious security as a Factor of Resilience in a Pandemic Situation in Ukraine
Pandemi Sürecinde Ukrayna’da Bir Direnç Faktörü Olarak Dini Güvenlik

Bohdana Nosenok
Features of Ensuring Freedom of Religion and Other Sociocultural Rights During the Coronavirus Pandemic in Ukraine
Pandemi Sürecinde Ukrayna’da Din Özgürlüğü ve Diğer Sosyokültürel Hakların Sağlanmasının Özellikleri