1. SALON / SALOON 1 – II. OTURUM – SESSION

22 May 2021
14:30 - 15:45
SALON / SALOON 1

1. SALON / SALOON 1 – II. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Muhammet ÖZDEMİR

Doç. Dr. Hasan COŞKUN
Gelenek ve Modernizm Kıskacında Savrulan İnsan
The Human in Between Tradition and Modernism

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TEZCAN
Deleuze’ün Fark Felsefesi Çerçevesinde İbrahim B. Edhem Menkıbelerini Yeniden Okumak
A Review of Ibrahim Ibn Adham’s Mankiba (Legends) within Deleuze’s Difference

Dr. Kemal Yavuz ATAMAN
Varoluş Keşfine Çağrı
A Call to Discovery of Existence