6. SALON / SALOON 6 – V. OTURUM – SESSION

23 May 2021
10:30 - 11:45
SALON / SALOON 6

6. SALON / SALOON 6 – V. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Murat AK

Aysun Kutbay
Nazan Bekiroğlu Romanlarında Din Olgusu
Religion in the Novels of Nazan Bekiroğlu

Arş. Gör. Dr. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN
17. Asır Osmanlı Çözülmesini Edebi Bir Eser Üzerinden Okumak
Reading the Unraveling of Ottomans In 17th Century Through A Literary Text

Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Ali TEKİN
Hayatı Daha Yaşanılabilir Hale Getirmek İçin Üç Mesele -Mağara Hadisi Örneği
Three Points to Make Life Liveable – The Example of the Cave Hadith

Doç. Dr. Metin Uçar
Küresel Dünya’da İslam’ın Avrupa’daki Yüzü
The Face of Islam in Europe in the Global World