4. SALON / SALOON 4 – VI. OTURUM – SESSION

23 May 2021
12:00 - 13:15
SALON / SALOON 4

4. SALON / SALOON 4 – VI. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Ferhat TEKİN

Prof. Dr. Mevlüt UYANIK
Yeni Bir Din Dilinin Gerekliliği -Covid-19 Sonrası Kurumsal ve Bireysel Dindarlık Üzerine Bir OkumaThe Necessity for a New Religious Discourse: An Overview of Post Covid-19 Institutional and Individual Religiosity

Doç. Dr. İbrahim TURAN
İslam Ahlak Geleneğinde Değerler: İbn Miskeveyh Örneği
Values in Islamic Value Tradition: The Case of Ibn Miskawayh

Doç. Dr.Mehmet Birekul
Kolektif Bilinç ve Toplumların Vicdanı:
Türk Modernleşmesinde Dini Dönüşümün Başat Bir Kavramı Olarak Vicdan
Collective Consciousness and Conscience of Societies:
Conscience as a Dominant Concept of Religious Transformation in Turkish Modernization

Zeynep BELMEN
Nurettin Topçu’da Ahlak ve Değer
Morality and Values in Nurettin Topçu’s Works