3. SALON / SALOON 3 – IV. OTURUM – SESSION

22 May 2021
17:30 - 18:45
SALON / SALOON 3

3. SALON / SALOON 3 – IV. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Ahmet ARAS

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM & Prof. Dr. Hikmet ATİK
Şeyhülislam Halilefendi-Zade Cemâleddin Efendi’ye Sunulan Bir Kaside
An Ode Presented to Sheik al-Islam Halilefendi-Zade Cemaleddin Efendi

Doç. Dr. Murat AK
Sosyal ve Siyasal Şartların Bir Metnin İnşasına Etkisi:
Hüseyin Kazım Kadri’nin Türk Lugatı’nda Yer Alan İnsan Tavsifleri Üzerine
The Effects of Social and Political Circumstances on How a Text is Built:
On Human Description of Hüseyin Kazım Kadri in the Turkish Dictionary

Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL
Fetret Döneminin Osmanlı Tezyinatına Yansımaları
The Reflections of Ottoman Interregnum on Its Ornementation Art

Arş. Gör. Dr. Fatma Şeyma BOYDAK & Uzm. Sümeyra BOYDAK
Mimari Fonksiyonları ve Sağlık Hizmetleri Bakımından Anadolu Darüşşifaları
Anatolian Hospitals in Terms of Architectural Functions and Health Services