3. SALON / SALOON 3 – III. OTURUM – SESSION

22 May 2021
16:00 - 17:15
SALON / SALOON 3

3. SALON / SALOON 3 – III. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Prof. Dr. Hikmet ATİK

Doç. Dr. Muhammet Vehbi DERELİ
Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitimle Arapça Öğretimi -NEÜ İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı ÖrneğiTeaching Arabic Through Online Courses During the Global Pandemic: The Case Of NEU Theology of Faculty Prep Class

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız
Arap Edebiyatında İnsan ve Ahlâk: Sâlih b. Abdulkuddûs’ün Divanı Örneği
Human and Morality in Arab Literature: The Case of Sâlih Ibn Abdu’lquddûs

Dr. Öğr. Görevlisi Muhammed EFİL
Sözün Dinamizmini Yazının Durağanlığını Savunan Görüş Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Some Evaluations on the View that Defends the Dynamism of the Word and the Stability of the Writing

Arş. Gör. Dr. Mahmut ÜSTÜN
Endülüs “Reconquista” Hareketleri Karşısında Şairlerin Tutumu: İstiğâse Şiirleri
The Attitude of the Poets Against Andulusian “Reconquista” Movement: Poems of Isthighâsah