3. SALON / SALOON 3 – II. OTURUM – SESSION

22 May 2021
14:30 - 15:45
SALON / SALOON 3

3. SALON / SALOON 3 – II. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Murat AK

Dr. Öğr. Üyesi M.Fatih Turanalp
Eğitim Teknolojisinden Teknolojinin Eğitimine: Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve Makine Öğrenmesine Etik Bir Bakış
From Educational Technology to Education of Technology: An Ethical Overview Of Artificial Intelligence, Internet of Things and Machine Learning

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KIRTEPE
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Covid-19 Salgını Korkusu (Tokat Örneği)
The Fear of Covid-19 Pandemic Among Students of the Faculty of Theology: A Case of Tokat

Doç. Dr. Ali ÖGE
Uzaktan Eğitim Sürecinin Kur’an-ı Kerim Öğretimine Yansımaları
The Reflections of Distance Learning on Qur’an Classes

Araş. Gör. Dr. İrfan ERDOĞAN
Covid 19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim ve Akademik Dürüstlük: İlahiyat Fakültesi Örneği
Distance Learning and Academical Ethic During Covid 19 Pandemic: The Case Of Faculty of Theology