2. SALON / SALOON 2 – IV. OTURUM – SESSION

22 May 2021
17:30 - 18:45
SALON / SALOON 2

2. SALON / SALOON 2 – IV. OTURUM – SESSION

BAŞKAN / CHAIR: Doç. Dr. Erhan TECİM

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya
Modernite Sürecinde Aile Problemleri ve Hz. Peygamber’in Hayatında “Beş S” Örnekliği
Family Problems in the Modernity Process and the Example of “Five S” in the Life of the Prophet

Arş. Gör. Esra ERMİŞ VURAL
Sosyal Medyada Din Olgusu: Sunum ve İçerik Üzerine Bir Değerlendirme
Religion in Social Media: An Evaluation on Presentation and Content

Büşra BABUÇ
Türkiye’nin Toplumsal Yapısında Dönüşüm Yaşayan Kültür Ve Ahlaka; Seküler Hümanist Perspektifler Açısından Bir Bakış
Culture and Ethics Transformed in Turkey’s Social Structure; An Overview From the Secular Humanist Perspectives